Optagelse

OPTAGELSE

Optagelse til 0. klasse

Før opstart i 0. klasse inviteres forældre og elev til informationsaften og alle interesserede skrives på optagelseslisten. Her oplyser vi om skolen og fortæller om den dagligdag vi har her hos os.

Umiddelbart efter indskrives barnet og besøger skolen sammen med sine forældre. Her møder I både skole- og børnehaveklasselederen.

Børnehaveklasselederen besøger senere børnene i den institution de går i, inden første besøg i børnehaveklassen. 

Kort før skolestart inviteres børn og forældre i skole en aften - Her hilser man på både undervisere og de andre nye elever. Herefter inviteres børnene med i skole en dag, hvor de følger børnehaveklassen.

Inden første skoledag får eleverne tilsendt en skriftlig invitation til første skoledag.

Vi anbefaler at familier som ønsker at benytte friskolen, indskriver deres børn i god tid før skolestart.

Optagelse senere i skoleforløbet

Når en elev ønsker optagelse fra 1.-9. klasse, kan det ske i løbet af hele skoleåret. Dog anbefaler vi ofte, at det sker i forbindelse med en ferie, hvor der normalt er et naturligt skift i forbindelse med emner, temaer m.m. i undervisningen.

Ring til skolen eller send en mail, hvis I ønsker en samtale eller rundvisning på skolen.

Kontakt skoleleder Hanne Ørskov Andersen
Telefonnummer: 97 88 52 53
Mail: friskolen@boevling-friskole.dk