Optagelse

OPTAGELSE

Optagelse til 0. klasse

Vi anbefaler at familier som ønsker at benytte friskolen, aftaler et møde og en rundvisning med skolelederen i god før skolestart. Her her er det også muligt at indskrive sit barn til det ønskede skoleår.

Før opstart i 0. klasse inviteres forældre til informationsaften, det sker i forbindelse med den almindelige digitale skoleindskrivning i januar måned. Her oplyser vi om skolen og fortæller om den dagligdag vi har her hos os.

Klasselæreren i 0. klasse besøger i løbet af foråret børnene i den institution de går i. 

Før skolestart inviteres børn og forældre i skole en aften - Her hilser man på både undervisere og de andre nye elever. Herefter inviteres børnene med i skole en dag, hvor de følger 0. klasse.

Inden første skoledag får eleverne tilsendt en skriftlig invitation til første skoledag.

 

Optagelse senere i skoleforløbet

Når en elev ønsker optagelse fra 1.-9. klasse, kan det ske i løbet af hele skoleåret. Dog anbefaler vi ofte, at det sker i forbindelse med en ferie, hvor der normalt er et naturligt skift i forbindelse med emner, temaer m.m. i undervisningen.

Ring til skolen eller send en mail, hvis I ønsker en samtale eller rundvisning på skolen.

Kontakt skoleleder Sascha Haunstrup Qvortrup
Telefonnummer: 
Mail: shq@bovfri.dk