Vores bestyrelse

Bestyrelse


Bestyrelsen for friskolen består af 9 medlemmer: 4 forældrerepræsentanter fra Friskolen og 5 forældrerepræsentanter fra Idrætsefterskolen. For at være valgbar til bestyrelsen er man enten forældre i friskolen eller Idrætsefterskolen eller medlem af skolekredsen. Bestyrelsen stiftes ved den årlige generalforsamling i april måned.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi.

Bestyrelsesarbejdet på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er mangfoldigt og spændende. Opgaver og arbejdsområder spænder meget bredt. Du er altid velkommen til at tage fat på i nogle af bestyrelsesmedlemmerne for spørgsmål, undren eller anden henvendelse.

Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen, kan du skrive til bestyrelsesformand: Torben Jensen torben@ib-g-jensen.dk

Bestyrelsen holder ca. 10 årlige møder.


Vi har en fælles bestyrelse, da vi er en kombineret skole. Vi afholder fælles bestyrelsesmøder omkring de overordnede opgaver, såsom økonomi, målsætninger mm.

Bestyrelsen er herudover opdelt i to forrentningsudvalg.

Bestyrelsen består af:

Formand Torben Jensen

 

Forældrerepræsentanter Friskolen

  • Torben Jensen
  • Inge Marie Winther Damgaard, Formand Forretningsudvalg
  • Inga Kristensen
  • Torben Gransgaard
  • Torben Sønderby

Forældrerepræsentanter Idrætsefterskolen

  • Lene Vestergaard
  • Thomas Hansen
  • Jesper Korsholm
  • Jens Bjerrum
  • Thomas Hansen