Velkommen til Bøvling Friskole og Bøvling Børnehus

Bøvling Børneunivers

Grundstenen i Bøvling Friskole og Bøvling Børnehus bygger på det Grundtvigske menneskesyn.

Det er grundlaget i hele vores pædagogiske arbejde. Målet for os er at udvikle livsduelige og robuste børn og unge mennesker, der kan udfordre den verden de lever i.

Det gør vi gennem fortælling, fællesskab og faglighed med sangen som en daglig grundpille.
Et godt sted at være
Et godt sted at lære

Bøvling Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, som blev grundlagt af Bøvling Valgmenighed i 1877, som en af landets første frie skoler. 

Vi bygger vores skole på først og fremmest at lave gode rammer, så børnene trives og er glade. 

Vi vægter de nære relationer, fællesskab, trivsel og Den Åbne Skole højt. Gennem disse værdier udvikler vi hele mennesker, der med livsglæde og livsmod, bevæger sig ud i livet. Børn skal, gennem et godt og trygt undervisningsmiljø, mødes med respekt, der bevarer og opbygger selvværd og selvtillid.


Bliv elev

Har du lyst til at være en del af vores fællesskab, så er du altid velkommen til at kontakte os for yderligere informationer eller en rundvisning på skolen. 

Kontakt os