Velkommen til Bøvling Friskole og Bøvling Børnehus

Bøvling Børneunivers

Bøvling Friskole og Bøvling Børnehus er en del af den kombinerede institution, Bøvling Fri- og Idrætsefterskole. Grundstenene bygger på det Grundtvigske menneskesyn, som tager udgangspunkt i, at vi alle er lige meget værd, og at vi skal behandle hinanden med respekt og omsorg.

Vi dyrker det stor fællesskab, hvor de ældste har småvenner, som de sidder sammen med til morgensang og fortælling. Dette betyder, at vi kender hinanden på tværs af alder og køn, og på den måde bliver gode til at passe på hinanden og hjælpes ad.
Et godt sted at være
Et godt sted at lære

At arbejde ud fra et Grundtvigsk menneskesyn, betyder blandt andet, at mennesket som udgangspunkt er godt, og at vi alle er lige meget værd. Det er på den måde, vi gerne vil møde hinanden her på Bøvling Friskole.
Vores værdigrundlag bygger på rummelighed, nysgerrighed og gensidig respekt. Dette kan oversættes til, at vi vægter højt, at tale pænt til hinanden og behandle hinanden godt.
Vores vision er at ruste børn til at agere selvstændigt, reflekteret og at tage ansvar for egne handlinger. Vi har skabt et læringsmiljø i både Børnehus og Friskole, hvor vi igennem en anerkendende tilgang, bestræber os på at bevarer børnenes nysgerrighed, samt troen på eget værd og egne evner.
Man kan være klog på mange måder. Ud over et fagligt højt niveau, bruger vi meget tid på samtalen, fællessang, fortælling, bevægelse, kreative fag som billedkunst, håndværk & design, teateruge, gymnastikdage med efterskolens elever som instruktører, lejrskole på efterskolen, lejrskole i Sønderjylland for mellemtrinet, og i løbet af udskolingen kommer eleverne på en tur til udlandet.


Tilmeld BØVLING BØRNEUNIVERS

Har du lyst til at være en del af vores fællesskab, så er du altid velkommen til at kontakte os for yderligere informationer eller en rundvisning på skolen i SFO eller Børnehuset. 

Kontakt os