Hvem er vi

Bøvling Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, som blev grundlagt af Bøvling Valgmenighed i 1877, som en af landets første frie skoler. 

Vi bygger vores skole på først og fremmest at lave gode rammer, så børnene trives og er glade. Vi vægter de nære relationer, fællesskab, trivsel og Den Åbne Skole højt. Gennem disse værdier udvikler vi hele mennesker, der med livsglæde og livsmod, bevæger sig ud i livet. Børn skal, gennem et godt og trygt undervisningsmiljø, mødes med respekt, der bevarer og opbygger selvværd og selvtillid.

Vi er en friskole, hvor den enkelte vokser ud af fællesskabet og vi optaget af det balancerede medborgerskab, den naturlige nysgerrighed og viljen til hinanden.

Vi er omkring 100 elever fordelt på klassetrin fra 0.-9. klasse, hvor enkelte kan være sammenlæst. Vi er en lille og overskuelig skole, hvor alle kender alle - det skaber tryghed for vore elever. Vi er opdelt i tre grupper, der hver har selvstændige klasser. De enkelte lærere er primært i en gruppe, men går lige som eleverne også på tværs, for vi er optaget af, at vi ser hinanden uanset alder, trin, funktion og rolle og spejler os i fællesskabet.
 
Skolen er tilmeldt undervisningsministeriets afgangsprøve for folkeskolen på lige vilkår med folkeskolen.