Priser

Der opkræves 11 rater pr. år á 1.395 kr.

Søskenderabat
Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, tælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.
Som søskende regnes udelukkende biologiske halv- eller helsøskende og adoptivbørn.

Det er forældrenes egen pligt at gøre skolen opmærksom på muligheden for at opnå søskendemoderation, og der ydes ikke søskendemoderation med tilbagevirkende kraft.

Der er mulighed for at søge delvis friplads gennem staten både til skole og SFO.
Ved 2. barn er prisen 495 kr. og øvrige søskende er gratis.

Betalingsprocedure
Skolepenge opkræves via PBS til den første i måneden.

Udmeldelse
Ved eventuel udmeldelse i løbet af skoleåret er der en udmeldelsesfrist på løbende måned + 1 måned. Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens leder.