Musik og motorik

MUSIK OG MOTORIK TILBUD I BØVLING BØRNEHUS

I Bøvling Børnehus mener vi, det er vigtigt, at barnet helt fra spæd, bliver sikret de bedste forudsætninger for, at en optimal udvikling af motorikken kan finde sted. En udvikling der starter helt fra spæd. Vi mener, at en af de bedste måder barnet lærer og oplever på er ved, at bruge sin krop.

Forskning viser, at hvis vi allerede tidligt i barnets liv er opmærksom på at stimulere dets grundlæggende sanser, kan vi være med til at give barnet gode kropslige erfaringer, en god motorik og dermed et vigtigt fundament for barnets trivsel, indlæring og koncentrationsevne. Udfordres barnet ikke, risikere man at barnets motorisk udvikling og sanse udvikling ikke bliver god.  Det kan på længere sigt skabe mistrivsel for barnet.

Når barnet udvikler sine bevægelser, styres det af 3 primære sanser: Labyrintsansen, følesansen og kinæstesisansen (muskel-led sansen).

Vi vil gerne være med til at give jeres barn robusthed og en god start på livet. Derfor tilbyder vi at dele vores erfaringer og viden om små børn og motorik med jer. Det sker i hyggeligt samvær med andre forældre og børn, hvor en af vore pædagoger fortæller og viser hvordan vi gennem leg får stimuleret de 3 primære sanser.

Hvem kan deltage: Mødre og fædre med små børn.

Tilmelding: Ring og tilmeld jer på telefonnr. 97 88 82 56 Bøvling Børnehus (Bedst formiddag).

Tidspunkt: Efter tilmeldingen bliver i kontaktet af Børnehuset med dato og tidspunkt for opstart.

Varighed: 45 minutters varighed - Vi aftaler antal gange der passer jer bedst.

Indhold: Gode-sjove øvelser og sange, der stimulerer barnets sanser og bevægelser, samt et kort oplæg om motorik.

Målet er: At vi hygger os og at I går hjem med inspiration til små bevægelseslege.

Hvem står for tilbuddet: Elsebeth er uddannet pædagog og har taget kursus i sansemotorisk træning del 1 & 2 hos Holstebro syn og motorik.

Betaling: Gratis​​​​​