Vores bestyrelse


Bestyrelsen for friskolen består af 9 medlemmer: 4 forældrerepræsentanter fra Friskolen og 5 forældrerepræsentanter fra Idrætsefterskolen. For at være valgbar til bestyrelsen er man enten forældre i friskolen eller Idrætsefterskolen eller medlem af skolekredsen. Bestyrelsen stiftes ved den årlige generalforsamling i april måned.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi.

Bestyrelsesarbejdet på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er mangfoldigt og spændende. Opgaver og arbejdsområder spænder meget bredt. Du er altid velkommen til at tage fat på i nogle af bestyrelsesmedlemmerne for spørgsmål, undren eller anden henvendelse.

Bestyrelsen holder ca. 10 årlige møder.


Vi har en fælles bestyrelse, da vi er en kombineret skole. Vi afholder fælles bestyrelsesmøder omkring de overordnede opgaver, såsom økonomi, målsætninger mm.

Bestyrelsen er herudover opdelt i to forrentningsudvalg.

Bestyrelsen består af:

 

Forældrerepræsentanter Friskolen

  • Torben Gransgaard (Næstformand, Forældre i Friskolen)
  • Inga Kristensen (Forældre i Friskolen og i Børnehuset)
  • Pernille Simonsen (Forældre i Friskolen og i Børnehuset)
  • Rasmus Gade (Forældre i Friskolen og i Børnehuset)

Skolekreds Idrætsefterskolen

  • Thomas Hansen (Formand, Forældre til tidligere elever på Efterskolen)
  • Jens Bjerrum (Tidl. elev på Efterskolen)
  • Lene Vestergaard (Forældre til tidl. elever på Efterskolen)
  • Jesper Korsholm (Forældre til tidl. elever på Efterskolen)
  • Mette Østergaard (Forældre til nuværende og tidl. elever på Efterskolen).