Besøg os

I er altid velkommen til en rundvisning og et uformelt besøg på både skole og i Børnehuset. Vi vil rigtig gerne vise jer rundt, så I kan få en god fornemmelse af vore institutioner.


Optagelse til 0. klasse
Vi anbefaler at familier som ønsker at benytte friskolen, aftaler et møde og en rundvisning med skolelederen i god før skolestart. Her her er det også muligt at indskrive sit barn til det ønskede skoleår.

Før opstart i 0. klasse inviteres forældre til informationsaften, det sker i forbindelse med den almindelige digitale skoleindskrivning i januar måned. Her oplyser vi om skolen og fortæller om den dagligdag vi har her hos os. Klasselæreren i 0. klasse besøger i løbet af foråret børnene i den institution de går i. 

Før skolestart inviteres børn og forældre i skole en aften - Her hilser man på både undervisere og de andre nye elever. Herefter inviteres børnene med i skole en dag, hvor de følger 0. klasse.

Inden første skoledag får eleverne tilsendt en skriftlig invitation til første skoledag.

Optagelse senere i skoleforløbet
Når en elev ønsker optagelse fra 1.-9. klasse, kan det ske i løbet af hele skoleåret. Dog anbefaler vi ofte, at det sker i forbindelse med en ferie, hvor der normalt er et naturligt skift i forbindelse med emner, temaer m.m. i undervisningen.

Inden opstart i hhv. Børnehus og skole bliver I indkaldt til en samtale med vores leder og I får mulighed for at hilse på personale og børn.

 

VELKOMMEN TIL BØVLING BØRNEUNIVERS