Værdigrundlag

Bøvling Friskole bygger på Grundvigs menneskesyn og på Kolds skoletanker. Vi bygger vores skole på først og fremmest at lave gode rammer, så børnene er trygge. Trygge børn lærer bedst!

Vi lærer børnene at tage ansvar både for sig selv og hinanden, og at respektere hinanden på trods af forskelligheder.

Vi synger rigtig meget med vores børn og ønsker, de skal opleve glæden ved sang og fortælling, herigennem udvikles deres fantasi, medleven og kendskab til deres rødder og kultur.

Vi har to dage om ugen morgensang, en dag om ugen læsebånd og to dage om ugen morgenrengøring 30 min.

Vi vægter højt, at eleverne lærer at passe på sine egne lokaler, så der er dejligt at være. Dette er med til at give dem et medansvar, og deres selvstændighed styrkes.

Vi værner om de demokratiske spilleregler, bl.a. ved at have et elevråd for elever i 5.6.7.og 8. klasse. Vi har en postkasse, hvor alle elever må komme med forslag, som bliver behandlet i elevrådet.

Skolen lægger stor vægt på:

  • At børnene er trygge
  • At børnene lærer at tage ansvar for hinanden og sig selv, samt vores allesammens skole
  • At man respekterer og tolererer hinandens forskelligheder
  • At frihed betyder ansvar

 

  • At man er medansvarlig for egen læring
  • Et tæt samarbejde mellem skole og hjem

Det er skolens opgave:

  • At skabe et trygt læringsmiljø i faste rammer.
  • At vække nysgerrigheden og lysten til at lære
  • At børnene får en faglig almen viden
  • At børnene oplever glæden ved sang og fortælling