Inklusion og specialundervisning

Både inklusion og specialundervisning indgår som en naturlig del af undervisningen, hvor der er behov for det.

De elever der har sværest ved at knække læsekoden, eller er ordblinde, får ekstra støtte fra vores læsevejleder Lissi.