Åbningstider, priser og modulplads

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 6.10 til 16.40.
Fredag kl. 6.10 til 15.40.

Priser og modulplads:

Vi har tre forskellige modulordninger, herunder ses priser og modulopdeling:

Vuggestue pris med kost:
Fuldtid:                                           4657 kr.
35 timer:                                        3819 kr.
30 timer:                                        3586 kr.
Barsel:                                             3586 kr.

Børnehave pris med kost:
Fuldtid:                                           3053 kr.
35 timer:                                        2503 kr.
30 timer:                                        2407 kr.
Barsel:                                             2407 kr.

35 timers og 30 timers modulplads
Timetallet opgøres samlet pr. uge, det er ikke muligt at overføre timer.
Mødetid for 35 timers modul skal lægges i tidsrummet kl. 7.30 - 16.00.
Mødetid for 30 timers modul skal lægges i tidsrummet kl. 8.00 - 15.30.
Ændringer i mødetid skal ske med 14 dages varsel.

30 timers barselsmodulplads
Vi tilbyder deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov. Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, har mulighed for at tilmelde børn i husstanden på et modul på 30 timer.
Timetallet opgøres samlet over 2 uger. Der kan flyttes maks. 10 timer.
Der kan ikke opspares tid ved sygdom, ferie eller lukkeperioder.

11. måneders betaling
Vi kører betalingsrater over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri (forældrebetalingen for de forskellige pladser følger Lemvig Kommunes forældrebetaling).

Søskendetilskud 
Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50 % tilskud af betalingen for øvrige pladser.

Økonomisk friplads
Det er muligt at søge om økonomisk friplads, afhængig af husstandens indtægter (grænser kan ses på www.borger.dk). Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen, andre årsager kan også ændre på ansøgningsmuligheder. Gå ind på www.borger.dk, og se alle rettigheder for økonomisk friplads.

Udmeldelse
Udmeldelse af et barn skal ske skriftlig med 1 måneds varsel. Udmeldelse sker til den 1. eller 15. i en måned. Du kan finde udmeldelsesblanketten her.