Åbningstider, priser og modulplads

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 6.10 til 16.40

Fredag kl. 6.10 til 15.40


Priser og modulplads:

Vi har tre forskellige modulordninger, herunder ses priser og modulopdeling:

Vuggestue pris med kost:
Fuldtid:              4473 kr.
35 timer:           3773 kr.
30 timer:           3444 kr.
25 timer:           3052 kr.

Børnehave pris med kost:
Fuldtid:              2932 kr.
35 timer:           2511 kr.
30 timer:           2311 kr.
25 timer:           2113 kr.


I Lemvig Kommune tilbydes deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov. Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at tilmelde børn i husstanden på et modul på 30 timer i den daginstitution hvori barnet går.

Kontakt Pladsanvisningen, hvis du ønsker yderligere information.

11. måneders betaling.
Vi kører betalingsrater over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri (forældrebetalingen for de forskellige pladser følger Lemvig Kommunes forældrebetaling).

Søskendetilskud 
Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50 % tilskud af betalingen for øvrige pladser.

Økonomisk friplads
Det er muligt at søge om økonomisk friplads, afhængig af husstandens indtægter (grænser kan ses på www.borger.dk). Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen, andre årsager kan også ændre på ansøgningsmuligheder. Gå ind på www.borger.dk, og se alle rettigheder for økonomisk friplads.

Udmeldelse
Udmeldelse af et barn skal ske skriftlig med 1 måneds varsel. Udmeldelse sker til den 1. eller 15. i en måned.