Trivsel

På Bøvling Friskole har vi stor fokus på trivsel og lægger stor vægt på, at alle skal være en del af fællesskabet.

  • Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden, samt god vilje til at samarbejde.

  • Vores børn går glad i skole - og glade hjem efter en god skoledag.

  • Vi etablerer legegrupper, som er med til at sikre et godt og positivt fællesskab.

  • Vi tager godt hånd om jeres barn og lægger stor vægt på gensidig samarbejde mellem skole og hjem. 

  • Vi vil, at alle skal være nærværende i fællesskabet, og derfor bruger vi ikke mobilen i skolen.
    (De ældre klasser får lov at bruge mobilen indimellem i undervisningen og frikvarterne).