Trivsel

På Bøvling Friskole har vi stor fokus på trivsel og lægger stor vægt på, at alle skal være en del af fællesskabet.

  • Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden.
  • Vi tager godt hånd om jeres barn, og lægger stor vægt på et godt og åbent samarbejde mellem skole og hjem. 
  • Mobiler låser vi inde i skoletiden. I de ældste klasser kan der være faglige opgaver, hvor de ind i mellem skal bruge kamera eller musik, men efter endt undervisning, låses den ind i skabet igen.