Bestyrelse Bøvling Børnehus

Bestyrelse


Bøvling Fri- og Idrætsefterskole samt Bøvling Børnehus har en fælles bestyrelse, da vi er en kombineret skole og Børnehus. Vi afholder fælles bestyrelsesmøder omkring de overordnede opgaver, såsom økonomi, målsætninger mm.

Bestyrelsen er herudover opdelt i to forrentningsudvalg.

Bestyrelsen består af:

 

Forældrerepræsentanter Friskolen

  • Morten Baastrup Poulsen (Forældre i Friskolen og i Børnehuset)
  • Mette Thilkjær Ditlevsen (Forældre i Friskolen og i Børnehuset)
  • Pernille Simonsen (Forældre i Friskolen og i Børnehuset)
  • Rasmus Gade (Forældre i Friskolen og i Børnehuset)

Det 9. medlem

  • Sara Stubkjær Pedersen (Forældre i Børnehuset)

 

Skolekreds Idrætsefterskolen

  • Thomas Hansen (Formand, Forældre til tidligere elever på Efterskolen)
  • Jens Bjerrum (Tidl. elev på Efterskolen)
  • Jesper Korsholm (Forældre til tidl. elever på Efterskolen)
  • Torben Sønderby (Suppleant for Mette Østergaard)
  • Mette Østergaard (Forældre til nuværende og tidl. elever på Efterskolen).