Forældreråd

 

Børnehuset har ud over bestyrelsen et forældrevalgt råd. Forældrerådet afholder møder med lederteamet fra Børnehuset samt en personale repræsentant.

Rådet bruges til faglig sparring på det pædagogiske arbejde, men varetager også praktiske opgaver ifm. arrangementer eller iværksætter nye tiltag i samarbejde med Børnehuset.

Forældreråd Bøvling Børnehus:

  • Anne Sophie Storgaard Siig
  • Lea Madsen
  • Line Østerby