Forventninger

Samarbejdet mellem forældre og ansatte er meget vigtigt for os. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for det enkelte barn, og det er derfor af afgørende betydning, at alle samarbejder omkring det enkelte barn.

Forventninger til elever på Friskolen

 • Møder velforberedte til timerne (tasken er pakket til dagens skema)
 • Veludhvilede og mætte
 • Madpakken er sund og nærende
 • Disciplin og almindelig god opførsel – lytter aktivt og venter på tur
 • Interesse for at ville lære og udvikle sig
 • Høflig omgangstone og udviser forståelse over for de andre i klassen
 • Respekt for hinanden og for de voksne
 • Respekt for skolens og andres inventar og ejendele

Forventninger til forældrene

 • At den basale opdragelse af jeres børn er på plads og at de er i stand til at vente på tur og udsætte behov
 • Opbakning, interesse og samarbejde med skolen
 • Deltage i møder og aktiviteter på skolen
 • Aldrig at snakke negativt om skolen til jeres børn – ved utilfredshed henvend jer da til skolens personale
 • Sober og ordentlig omgangstone ved henvendelse til skolens lærere og elever


Forventninger til personale

 • Sober og ordentlig omgangstone ved henvendelse til forældre og børn
 • Vi bidrager til dannelsen af børnene til hele mennesker
 • Møder velforberedte til timerne
 • En professionel tilgang til mødet med elever og børn
 • Tillidsvækkende
 • Fagligt velfunderet
 • Engagerede og indleven