De styrkede læreplaner

Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi planlægger vores pædagogiske aktiviteter ud fra ”Den styrkede pædagogiske læreplan.

Temaerne er:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Pædagogiske værdier er:

 • Leg
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • Pædagogisk læringsmiljø
 • Forældresamarbejde
 • Børn i udsatte positioner
 • Sammenhænge
 • Barnesyn
 • Dannelse og børneperspektiv

Her kan du finde de styrkede læreplaner for Bøvling Børnehus link

Her kan du finde evaluering af de pædagogiske læreplaner 2023 link